Gestreepte leeuwenbek

Linaria repens


© Willem Braam

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - september

Hoogte - 0,30-0,80 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een kruipende wortelstok.

Stengels/takken - De kale, rechtopstaande en meestal bovenaan vertakte stengels vormen samen pollen.

Bladeren - De bladeren zijn lijnvormig. De bovenste bladeren staan vaak verspreid, de onderste in kransen.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De 0,8-1½ cm grote bloemen groeien in lange ijle trossen. Ze zijn wit, bleeklila of bleekblauw met paarsblauwe nerven. Het gehemelte is geel of soms wit. De spoor is 2-5 mm lang, kegelvormig en recht. De schutbladen zijn even lang als de bloemstelen.

Vruchten - Een doosvrucht. De niet gevleugelde zaden zijn driekantig met drie  ribben, die door fijnere dwarsricheltjes met elkaar zijn verbonden. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op (zeer) droge, matig voedselrijke, kalkhoudende tot zwak zure, omgewerkte grond (zand en stenige plaatsen).

Groeiplaats - Bermen, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), industrieterreinen, akkers (akkerranden), omgewerkte grond, zeeduinen en bosranden.
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: droge, zure graslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website