Ruige rupsklaver

Medicago polymorpha


© Theo Muusse

Ecologie & verspreiding
Ruige rupsklaver staat op open, zonnige, warme tot extreem warme, droge tot vochtige, matig stikstofrijke, zwak basische tot zwak zure bodems die uit allerlei grondsoorten kan bestaan. De variabele plant groeit in woestijnen en gebergten, in natuurlijke en gecultiveerde bossen en struwelen, in graslanden en ruigten. Verder op bouwland, in gazons en boomgaarden, op kliffen en in bermen en op tal van ruderale plaatsen. De soort stamt oorspronkelijk uit het Middellandse-Zeegebied en Midden-Europa en is op tal van plaatsen elders ingeburgerd. Ze is zeer zeldzaam in het rivierengebied, het meest in zuidelijk Limburg en staat daar voornamelijk op ’s zomers droogvallende zand- en grindstrandjes. Deze Rupsklaver wordt door insecten bestoven en de rijpe vruchten worden als klit of door de wind verspreid. De vondsten langs de Maas zijn het gevolg van de door water meegevoerde verontreiniging afkomstig van de wolindustrie in België. Hoewel deze invoer thans gestopt is kan de plant zich hier op eigen kracht handhaven.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - augustus

Hoogte - 0,15-0,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De stengels kunnen kaal of behaar zijn.

Bladeren - De bladeren zijn drietallig, De deelblaadjes worden tot 2,5 cm lang. Ze zijn omgekeerd hartvormig. De steunblaadjes zijn diep ingesneden met smalle, lijnvormige slippen.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Een bloeiwijze met 1 tot 6 bloemen. De bloemen zijn lichtgeel en 3 tot 4½ mm.

Vruchten - Een doosvrucht. De 0,5 tot 1 cm lange peulen zijn afgeplat, kaal of soms weinig behaard en met 1 tot 6 windingen. De aderen op de windingen zijn gebogen en netvormig met elkaar verbonden. Meestal zijn ze stekelig. De zaden zijn langlevend (> 5 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op vochtige, matig voedselrijke zandgrond.

Groeiplaats - Waterkanten (droogvallende rivierstrandjes) en ruigten (voedselrijke ruigten).
Familie: Fabaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: voedselrijke ruigten
© 2019  FLORON
Ga naar de volledige website