Kleverige ogentroost

Parentucellia viscosa


© Petra van der Wiel

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - september

Hoogte - 0,10-0,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - Deze halfparasiet heeft meestal rechtopstaande en gewoonlijk niet vertakte stengels, die klierig behaard zijn.

Bladeren - De tegenover elkaar staande bladeren zijn langwerpig, spits, grof getand en hebben geen steel.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen groeien in trossen. De gele bloemkroon heeft twee  lippen en is twee  keer zo lang als de kelk. De onderlip is veel langer dan de bovenlip. De onderlip heeft drie  even grote, spatelvormige slippen. De kelk is klokvormig en met vier  spleten.

Vruchten - Een doosvrucht. De vruchten zijn langwerpig, spits en behaard. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, vrij open plaatsen (in een ijle grasmat, pionier) op natte tot vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure tot kalkhoudende, humusarme zandgrond.

Groeiplaats - Drooggevallen zandplaten, opgespoten grond en grasland (vaak gemaaid gemaaid, vrij schraal grasland en grasland dicht bij zee).
Familie: Orobanchaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: pionier op matig voedselarme, vochtige grond
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website