Beklierde nachtschade

Solanum nigrum subsp. schultesii


© Joop Verburg

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - oktober

Hoogte - 0,05-0,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De rechtopstaande of uitgespreide stengels zijn kantig, maar minder kantig dan die van Zwarte nachtschade. Ze zijn dicht behaard met lange, afstaande klierharen en gewone haren.

Bladeren - De eironde tot lancetvormige bladeren zijn bijna steeds regelmatig grof getand, zelden met alleen een bochtige rand (sterker getand dan Zwarte nachtschade). Meestal dicht behaard, maar later kunnen ze kaal worden.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De kort gesteelde, witte bloemen groeien met vijf tot tien bij elkaar. De kroonslippen zijn afstaand of teruggeslagen. De helmknoppen zijn geel. De kelk is 1-3 mm lang.

Vruchten - Een bes. De giftige, glanzende bessen zijn 0,6-1 cm in doorsnee. Ze blijven lang groen, maar worden tenslotte zwart. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op matig droge tot vochtige, voedselrijke, omgewerkte grond (zand en vaak stenige plaatsen).

Groeiplaats - Tussen straatstenen en grind, ruderale plaatsen, braakliggende grond, wegranden, plantsoenen en waterkanten (zandige rivieroevers).
Familie: Solanaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: voedselrijke ruigten
© 2019  FLORON
Ga naar de volledige website