Gekielde dravik

Ceratochloa carinata


© Willem Braam

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - september

Hoogte - 0,50-1,20 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken -

Bladeren - De bladen zijn vrijwel kaal.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De aartjes zijn sterk afgeplat. De kafjes zijn scherp gekield, het onderste heeft drie  nerven, het bovenste vijf  of meer. De top van de kelkkafjes is vlak en spits. De naald wordt tot 1 cm lang.

Vruchten - Een graanvrucht. Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige of  soms licht beschaduwde, vrij open plaatsen op vochtige, voedselrijke, met name stikstofrijke, humushoudende, omgewerkte zandgrond.

Groeiplaats - Wegkanten, bermen, grasland (verruigd grasland), ruigten (humeuze ruigten), (licht beschaduwde) braakliggende grond, heggen en onder laanbomen.
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: humeuze ruigten
© 2019  FLORON
Ga naar de volledige website