Bolletjesraket

Rapistrum rugosum


© Adrie van Heerden

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - oktober

Hoogte - 0,30-0,90 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De vertakte stengels zijn onderaan borstelig behaard.

Bladeren - De bladeren zijn gesteeld. De meeste hebben bij de steel enkele diepe bochtige insnijdingen. De onderste bladeren zijn veerdelig met een grote eindlob. De bovenste zijn veel minder ingesneden of alleen getand.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De lichtgele kroonbladen zijn 0,5-1 cm. De kelkbladen staan schuin af.

Vruchten - Een doosvrucht. De hauwtjes vormen een lange smalle tros en staan stijf rechtop tegen de stengel. Ze zijn tweeledig en 0,3-1 cm. Het bolvormige bovenste deel (met een lange spitse stijl) is dikker dan het in omtrek ronde steelachtige onderste deel. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen (pionier) op min of meer vochtige, voedselrijke, meestal omgewerkte grond (zand, leem, zavel en lichte klei).

Groeiplaats - Bermen (omgewoelde plekken), omgewerkte grond, braakliggende grond, ruigten, ruderale plaatsen, industrieterreinen, bij graanoverslagbedrijven, langs spoorwegen (spoorwegterreinen) en soms in akkers.
Familie: Brassicaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: voedselrijke ruigten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website