Wollige munt

Mentha x rotundifolia


© Adrie van Heerden

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - september

Hoogte - 0,40-2,00 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Met uitlopers boven en onder de grond.

Stengels/takken - De stengels zijn wollig-viltig behaard.

Bladeren - Van Witte munt verschilt zij voornamelijk door haar grotere bladeren, die meer dan 4 en vaak wel 7 cm lang worden. De bladeren zijn langwerpig tot rondachtig, vrij grof en onregelmatig gezaagd tot gekarteld en min of meer netvormig geaderd. De bladeren van de bloeiende hoofdstengel zijn zittend of zeer kort gesteeld.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De lila bloemen vormen samen een schijnaar.

Vruchten - Een splitvrucht. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige plaatsen op vochtige tot natte, voedselrijke, vaak verstoorde grond (zand, zavel en klei).

Groeiplaats - Bermen, grasland (natte plaatsen), rivierdijken, waterkanten (sloten en greppels), omgewerkte grond, braakliggende grond, langs spoorwegen (spoorbermen) en bosranden.
Familie: Lamiaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: storingsmilieus
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website