Wonderboom

Ricinus communis


© Adrie van Heerden

Ecologie & verspreiding
Wonderboom prefereert zonnige, voedsel- en humusrijke, vochtige, ± ruderale en luchtige bodems. Ze groeit op braakliggende terreinen en spoorwegemplacementen, in aanspoelruigten , op kribben en vloedmerken en aan de voet van dijken en duinen. De zeer variabele en zeer oude cultuurplant stamt uit Afrika en India, maar is daar nu niet meer wild bekend. Tegenwoordig wordt ze wereldwijd geteeld voor haar olie en ook als sierplant verhandeld. In Nederland wordt de Wonderboom vooral aangetroffen in het Delta-, stedelijk en het rivierengebied. De gewonnen, hoogwaardige olie wordt op tal van manieren verwerkt, zowel industrieel als medisch en voor cosmetica. De zeer giftige stof ricine uit de plant lost op in water en niet in alcohol en kan zo van de plant gescheiden worden. De overblijvend pulp wordt na langdurige verhitting als veevoer of als mest gebruikt. Medisch werd ze tegen tal van kwalen gebruikt en tegenwoordig ook tegen kanker en als antidiabetisch en antibacterieel middel.
Familie: Euphorbiaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website