Kerspruim

Prunus cerasifera


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - maart - april

Hoogte - 3,00-8,00 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - Jonge takken zijn kaal, glanzig en weinig of niet gedoornd.

Bladeren - De langwerpige tot eironde bladeren zijn 3 tot 7 cm. Ze zijn van boven glanzend en worden snel kaal. Van onderen zijn ze eerst op de middennerf behaard, maar later worden ze (vrijwel) kaal.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De meestal alleenstaande, 1½-2 cm grote bloemen verschijnen tegelijk met de bladeren of iets eerder. De kroonbladen zijn meestal wit, maar soms roze. De bloemstelen zijn kaal.

Vruchten - Een steenvrucht. De bolronde, zoete en eetbare pruimen zijn 2-3 cm in doorsnede. Ze kunnen roodachtig of geel zijn. De steen (pit) is rond en gekield. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot half beschaduwde plaatsen op vochtige tot vrij natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, humeuze, vrijwel neutrale grond. Het meest op rivierklei en leem.

Groeiplaats - Bosranden en struwelen.
Familie: Rosaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: struwelen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website