Valse ridderspoor

Consolida ajacis


© Grada Menting

Ecologie & verspreiding
Valse ridderspoor staat op zonnige tot licht beschaduwde, matig vochtige en goed doorlatende, losse en voedselrijke zand-, leem- en kleibodems. Ze groeit in bermen en verlaten akkers, op spoorweg- en braakliggende terreinen, op ruderale plekken, in de omgeving van tuinen, in ruigten en op dijkhellingen. De plant stamt uit Zuid-Europa en is als sierplant tegenwoordig in tal van variëteiten in cultuur. Ook is er sprake geweest van aanvoer met graan zoals een aantal oudere vondsten in Nederland aantonen. De soort is zeldzaam en komt verspreid voor in ons land, maar duidelijk minder in het noorden. Valse ridderspoor is te onderscheiden van de Wilde ridderspoor door haar behaarde vruchtbeginsels en vruchten, van de Oosterse ridderspoor onderscheidt ze zich onder andere door de plaatsing van de steelblaadjes en de langere sporen van de bloem. De plant is giftig door diverse alkaloïden en werd vroeger medisch aangewend tegen onder andere geelzucht en nierstenen.
Familie: Ranunculaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: voedselrijke akkers
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website