Damastbloem

Hesperis matronalis


© Grada Menting

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juli

Hoogte - 0,45-0,90 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De rechtopstaande stengels zijn behaard met lange borstelvormige haren en alleen bovenaan vertakt.

Bladeren - De bladeren zijn behaard. De wortelbladen zijn eirond, tot 15 cm lang en meestal getand. De talrijke stengelbladen worden naar boven toe kleiner. Ze zijn meestal getand en toegespitst. De onderste bladeren hebben een korte steel, de bovenste vrijwel geen steel.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De aangenaam geurende bloemen vormen samen een brede pluim. Ze zijn paars, lila of wit en worden 1½-2½ cm.

Vruchten - Een doosvrucht. De rechtopstaande hauwen zijn in omtrek vrijwel rond. Ze worden 3-0 cm lang en 1½-2 mm breed. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Meestal half beschaduwde tot licht beschaduwde, maar soms zonnige plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke grond.

Groeiplaats - Heggen, bosranden, struwelen, ruigten langs de Maas (voedselrijke ruigten), akkers (akkerranden), hellingen en bermen. Vaak in de buurt van bebouwing.
Familie: Brassicaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: voedselrijke ruigten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website