Sachalinse duizendknoop

Fallopia sachalinensis


© Hanneke Waller

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - augustus - oktober

Hoogte - 1,00-4,00 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - De soort kan d.m.v. ondergrondse uitlopers sterk woekeren.

Stengels/takken - Forser dan Japanse duizendknoop.

Bladeren - Bladeren met een stompe tot zwak spitse top en een enigszins hartvormige voet. Ze worden 14 tot 30 cm lang en hebben 8 tot 12 paar zijnerven.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen groeien in dichtbloemige pluimen. Ze zijn geelachtig groen en vormen groepjes van 3 tot 7 bloemen. De bloeiwijzetakken zijn kort behaard. De plant bloeit maar weinig.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Licht beschaduwde plaatsen op vochtige, voedselrijke grond.

Groeiplaats - Bossen (loofbossen en langs bospaden), bosranden, ruigten (humeuze ruigten), langs spoorwegen (spoorbermen), beschaduwde bermen, braakliggende grond en soms in moerassen.
Familie: Polygonaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: humeuze ruigten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website