Vroege sterhyacint

Scilla bifolia


© Joop Verburg

Ecologie & verspreiding
Vroege sterhyacint staat op zonnige tot licht beschaduwde, warme en vochtige, goed doorlatende en ± stikstofrijke, humeuze, zwak basische en vaak kalkhoudend zandige leem. Ook staat ze op stenige plaatsen. Ze groeit primair in allerlei typen hellingbos en bergweiden en secundair in allerlei bostypen, in bosranden, struwelen en in graslanden die aan bossen grenzen. Verder in de soort te vinden in de duinen en de binnenduinrand, op buitenplaatsen en in boomgaarden, op kerkhoven en andere stinzenmilieus. Deze giftige bergplant stamt uit Midden- en Zuid-Europa en Klein-Azië en wordt al eeuwenlang als sierplant verspreid en is in delen van Europa ingeburgerd. De soort wordt zeldzaam in het Renodunaal district aangetroffen en is elders zeer zeldzaam. De bestuiving geschiedt door bijen en andere insecten of ze bestuift zichzelf. De verspreiding gebeurd zowel door nevenbollen als door zaad (met mierenbroodje) dat door deze dieren na uitzaai verder verspreid wordt.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - maart - april

Hoogte - 0,10-0,45 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een bol.

Stengels/takken - De kale stengels zijn rond.

Bladeren - Meestal zijn er 2 bladeren. Ze zijn breed lijnvormig, gootvormig, stengelomvattend en worden tot 10 cm lang. Ze verschijnen vrijwel tegelijk met de bloemen.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen zitten in korte losbloemige trossen met 2 tot 8 bloemen. Ze zijn blauw of heel soms wit of roze en 1 tot 1,8 cm groot. De 6 rechtopstaande bloembladen zijn stervormig en 0,6 tot 1,2 cm lang en 2 tot 3 mm breed. De bloemdekbladen wijken van de voet af uit elkaar.

Vruchten - Een doosvrucht. Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Licht beschaduwde, soms zonnige plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, humeuze, vaak kalkhoudende grond.

Groeiplaats - Bossen (loofbossen, o.a. bij buitenplaatsen), struwelen en kreupelhout.
Familie: Asparagaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: stinseplant
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website