Vaste lupine

Lupinus polyphyllus


© Willem Braam

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - augustus

Hoogte - 0,50-1,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De stengels staan rechtop.

Bladeren - Handvormige bladeren met 9 tot 17 langwerpige deelblaadjes van 7 tot 15 cm. Van onderen zijn ze ijl zijdeachtig behaard.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Een tros van veelbloemige kransen met geurende, paarsblauwe, soms roze, witte of heel zelden gele bloemen, ook tweekleurige bloemen komen voor. Ze zijn 1,1 tot 1,5 cm groot en met 10 meeldraden. De lippen van de kelk zijn niet getand.

Vruchten - Een doosvrucht. De 2½ tot 6 cm lange peulen zijn aanliggend ijl behaard. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, soms half beschaduwde plaatsen op vrij droge tot matig vochtige, meestal omgewerkte of verstoorde, matig voedselarme tot voedselrijke, zwak zure, vrij kalkarme zandgrond.

Groeiplaats - Bermen (ruige plaatsen), ruigten, langs spoorwegen (spoorbermen en spoorwegterreinen), hellingen, waterkanten (langs kanalen) en bosranden.
Familie: Fabaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: storingsmilieus
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website