Geel zonneroosje

Helianthemum nummularium


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - september

Hoogte - 0,10-0,40 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Worteldiepte 20 tot 50 cm.

Stengels/takken - De stengels zijn opstijgend tot liggend. De bloeistengels sterven na de vruchtzetting af, niet-bloeiende stengeldelen leven meerdere jaren en worden min of meer houtig.

Bladeren - De wintergroene bladeren staan tegenover elkaar. Ze zijn iets leerachtig en eirond tot smal langwerpig. De bovenkant is meestal groen, de onderkant vaak witviltig of soms groen. De steunblaadjes zijn langwerpig.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De gele, 1,2-2 cm grote bloemen vormen samen trossen met  één  tot twaalf  bloemen. Ze groeien aan kromme steeltjes in de oksels van de schutblaadjes.

Vruchten - Een doosvrucht. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes). De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar).

Bodem - Zonnige plaatsen op vrij droge, voedselarme, niet bemeste, kalkrijke grond (stenige plaatsen, zand en mergel).

Groeiplaats - Grasland (licht begraasd kalkgrasland), kalkhellingen en zeeduinen (oud duingrasland met een humeuze bodem).
Familie: Cistaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: kalkgraslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website