Valse-salieroest

Puccinia annularis


Ecologie & verspreiding
Biotrofe parasiet die telia vormt op de onderzijde van blad van Valse salie (Teucrium scorodonia). Hoewel Valse salie zeer algemeen is op de zandgronden, zijn er nauwelijks waarnemingen van Valse-salieroest. Vondsten dateren van 1887 (Wassenaar), 1920 (Lochem) en 1933 (Zandvoort). In het Verenigd Koninkrijk algemeen, dus mogelijk in Nederland over het hoofd gezien.
© 2020  NMV
Ga naar de volledige website