Helmroest

Puccinia elymi


© Niels Kimpel

Ecologie & verspreiding
Biotrofe parasiet die spermogonia en aecia vormt op de onderzijde van blad van Akeleiruit (Thalictrum aquilegiifolium) en Kleine ruit (T. minus), en uredinia en telia op de bovenzijde van de bladeren van Helm (Ammophila arenaria), Noordse helm (x Calammophila) en Zandhaver (Leymus arenarius). Verspreiding onvoldoende bekend. Slechts 1 melding op Helm.
© 2024  NMV
Ga naar de volledige website