Vijfbladige wingerd

Parthenocissus quinquefolia


© Rutger Barendse

Ecologie & verspreiding
Vijfbladige wingerd staat op zonnige tot beschaduwde, vochtige maar goed doorlatende zand-, leem- en kleigrond, is droogte- en zouttolerant en is bestand tegen luchtverontreiniging. Ze is in gebruik als sierplant en zo plaatselijk ingeburgerd. Ze groeit in bossen en op rotsen, in velden en op ruderale plaatsen, langs bermen en autowegen. De plant stamt oorspronkelijk uit oostelijk Noord-Amerika. De soort is vrij zeldzaam in Nederland maar ontbreekt tot nu toe in het westen van Friesland en in Noord-Holland. Vijfbladige wingerd heeft vijftallige bladeren en 5-8(-12)-takkige ranken die pas hechtschijfjes ontwikkelen wanneer ze contact gemaakt hebben met een te beklimmen object. Ze wordt normaal door insecten bestoven, de berijpte, donker blauwe bessen zijn eetbaar maar niet erg smakelijk, ze vallen af of worden door vogels gegeten en de niet verteerde zaden worden zo over een grotere afstand verspreid. Vroeger werd ze medisch aangewend tegen o.a. diarree, buikpijn en geslachtsziekten.
Familie: Vitaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: struwelen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website