Westerse karmozijnbes

Phytolacca americana


© Valentine Kalwij

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - september

Hoogte - 1,00-2,00 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De stengels zijn vaak rood aangelopen.

Bladeren - De grote, kale bladeren zijn langwerpig tot elliptisch, niet getand en met een spitse top.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Lange gesteelde trossen met groenachtig witte, later roodachtige, 5 tot 6 mm grote bloemen. Met 10 meeldraden en 10 stijlen. De 10 vruchtbeginsels zijn vergroeid.

Vruchten - Een bes. De bessen zijn zwartpaars, geribd, vlezig en giftig. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op vochtige, voedselrijke grond.

Groeiplaats - Ruigten (humeuze ruigten) in stedelijke gebieden.
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: humeuze ruigten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website