Gewone sneeuwbes

Symphoricarpos albus


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - augustus

Hoogte - 1,00-1,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Veel uitlopers.

Stengels/takken - De dunne, rechtopstaande takken zijn gebogen, kaal en geelbruin.

Bladeren - De gesteelde bladeren zijn 3 tot 7 cm lang, eirond en hebben meestal een gave rand. Vaak zijn ze gelobd. Ze zijn van onderen blauwgroen en meestal zwak behaard.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen vormen kleine, aarachtige trossen. Ze zijn roze, klokvormig, van binnen dicht behaard en 5 tot 6 mm lang.

Vruchten - Een steenvrucht. De witte bessen zijn vlezig en 1 tot 1½ cm groot. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Meestal licht beschaduwde plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke grond (leem en stenige grond).

Groeiplaats - Bossen (loofbossen, bossen bij buitenplaatsen, parkbossen), struwelen, heggen en langs spoorwegen (spoorbermen).
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: struwelen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website