Platte / Zilte rus

Juncus compressus / gerardii


© Grada Menting

Ecologie & verspreiding
Beide soorten lijken veel op elkaar en zijn alleen in bloei- of vruchtstadia van elkaar te onderscheiden en hun stand- en vindplaats in Nederland overlappen elkaar voor een  deel. Ook mondiaal komen de verspreidingsgebieden veel overeen en zijn beide beperkt tot het Noordelijk Halfrond. Zilte rus is in het Europese deel daarvan vooral in de kustgebieden te vinden terwijl ze in grote delen van het binnenland van een aantal landen verstek laat gaan. Platte rus daarentegen is in veel Europese landen wel goed vertegenwoordigd in het binnenland van die landen. Ook op grond van de standplaats is het verschil ook niet altijd duidelijk aangezien Platte rus een zekere tolerantie laat zien voor zoute milleu’s en Zilte rus op zijn beurt minder duidelijk geboden is aan zilte toestanden dan haar naam doet vermoeden. Vegetatief zijn beide soorten niet te onderscheiden, voor de verschillen tussen beide soorten wordt naar de gebruikelijke flora’s verwezen.
Familie: Juncaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: algemene soort
© 2019  FLORON
Ga naar de volledige website