Zwaluwtong / Heggenduizendknoop

Fallopia convolvulus / dumetorum


© Koen van Zoest

Ecologie & verspreiding
De vaak niet onderscheiden, eenjarige soorten staan op open, warme en zonnige, matig voedselrijke tot voedselrijke, droge tot vochtige, goed doorlatende en al of niet kalkrijke, vaak omgewerkte, niet te zure en vrij lichte bodems van zand en leem. Beide taxa groeien langs oevers van waterwegen, in ruigten en struwelen, in bosranden en op kapvlakten, in lichte bosjes en heggen. Ze stammen oorspronkelijk uit de gematigde delen van Europa en Azië en zowel Zwaluwtong als Heggenduizendknoop zijn vrij algemeen tot zeer algemeen in ons land. Beide soorten zijn te onderscheiden aan het formaat, de verschillende bladvormen en het verschil bij de rijpe nootjes, die bij Zwaluwtong 4-5 mm en dof zwart zijn, die bij Heggenduizendknoop zijn daarentegen 2,5-3 mm en glanzend zwart. Vegetatief zijn ze onderscheiden door te letten of de bladstelen glad zijn, zoals bij Persicaria dumetorum, of bezet zijn met minieme stekelhaartjes en daardoor ruw aanvoelen zoals bij Persicaria convolvolus. Zie ook Zwaluwtong en Heggenduizendknoop.
Familie: Polygonaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: algemene soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website