Kantig / Gevlekt hertshooi

Hypericum maculatum


© Grada Menting

Ecologie & verspreiding
Dit taxon dat twee ondersoorten omvat, Gevlekt- en Kantig hertshooi (die vaak lastig van elkaar te onderscheiden zijn), staat op zonnige tot soms licht beschaduwde, matig droge tot natte, vaak matig zure en voedselarme, grazige en humeuze zand- en leembodems. De plant groeit in hooi- en weilanden, in borstelgraslanden en in open bossen, in bosranden, kapvlakten en struwelen, in bermen en op heiden, langs greppels en aan beekoevers. Verder op braakliggende grond en in zand- en leemgroeven, langs spoorwegen en soms op moerasbodems. Nederland ligt geheel binnen het Europese deel van het areaal. Het verspreidingskaartje geeft de gezamenlijke verspreiding van de beiden ondersoorten weer en laat zien dat het taxon algemeen is in de Pleistocene gebieden en zeldzaam in de rest van het land. Hypericum maculatum s.l. heeft kale bladeren, rechtopstaande stengels die vier lijsten dragen en een stompe kelk. Zie ook Gevlekt en Kantig hertshooi.
Familie: Hypericaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: algemene soort
© 2024  FLORON
Ga naar de volledige website