Grote waterranonkel

Ranunculus peltatus


Ecologie & verspreiding
Deze variëteit staat op zonnige plaatsen in ondiep tot vrij diep, stilstaand tot vrij snel stromend, zwak zuur tot neutraal, zacht, matig voedselarm tot voedselrijk, soms zelfs enigszins vervuild water boven een bodem van, soms licht organisch zand. De eenjarige of overblijvende plant groeit in beken en gekanaliseerde rivieren, in plassen en poelen, in meren en vijvers, in sloten en kanalen, in zandafgravingen, afgesneden rivierarmen en in vennen met binnendringende meststoffen. Soms groeit de plant ook op droogvallende plaatsen. Het areaal van het taxon omvat Europa, behalve in de meest noordelijke delen en komt ook voor in de kustgebieden van Noord-Afrika. De verspreiding in Nederland is geconcentreerd in het oosten en zuidoosten van ons land. Bij deze variëteit zijn de lager geplaatste, ondergedoken bladeren kleiner dan de stengelleden en zijn er bijna altijd drijvende bladeren aanwezig, vooral in stilstaand water. Verder zijn de gevormde vruchten behaard.
Familie: Ranunculaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: voedselrijke wateren
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website