Gesteelde spiesmelde

Atriplex longipes


Ecologie & verspreiding
Atriplex longipes is lange tijd als variëteit van A. prostrata beschouwd en de exacte verspreiding is nog steeds slecht bekend door verwarring met algemenere Atriplex-soorten. Waarschijnlijk is de soort kustgebonden, al blijkt dat niet uit de meldingen. Zowel Stace als de Flora Gallica geven echter aan dat A. longipes gebonden is aan vloedmerk in de duinen en aan rotskusten. Het verschil met de algemenere A. prostrata en A. patula is vooral te vinden in de vruchten: onder in de bloeiwijze, vaak daarvan min of meer losstaand, zijn vruchten te vinden die langer zijn dan 12 mm, met stelen die > 70 % van de lengte van de vruchtbladen zijn. Dit is ook een verschil met de bastaard A. prostrata x longipes (A. x gustafssoniana), die kortere vruchten heeft en nooit zulke lange stelen. Atriplex longipes wordt beschouwd als een noordelijke soort, maar de Europese verspreiding is, evenals de Nederlandse, slecht bekend. Opgaven dienen gepaard te gaan van goede foto's van de vruchten of van herbariummateriaal.
Familie: Amaranthaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst (2012): Onvoldoende gegevens
Zeldzaamheid: niet goed bekend (zz-z)
Ecologische groep: hoge kwelders
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website