Ribbelzegge

Carex vulpinoidea


© Dick Kerkhof

Ecologie & verspreiding
Ribbelzegge komt van nature voor in Noord-Amerika. Het is dus in feite een adventieve soort in Europa. Ze groeit in dichte pollen en is voor het eerst in ons land waargenomen in 1930, toen ze bij Schiedam werd aangetroffen. Ribbelzegge prefereert waterkanten of natte plekken op de klei. Ze houdt nergens lang stand maar duikt toch geregeld weer ergens op in den lande, zoals in 2013 in Drenthe. In 2011 werd ze in meerdere pollen waargenomen in Utrecht. De soort wordt dan ook als min of meer ingeburgerd beschouwd. Ze dankt haar Nederlandse naam Ribbelzegge aan de typische dwarse ribbels op de bladscheden. Ze heeft van alle Nederlandse soorten binnen het geslacht Carex de kleinste urntjes. De wetenschappelijke naam Carex vulpinoidea duidt op de gelijkenis met Voszegge (Carex vulpina), die evenwel veel forser is en de ribbels mist op de bladscheden.
Familie: Cyperaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: storingsmilieus
© 2024  FLORON
Ga naar de volledige website