Vertakt schaafstro

Equisetum x moorei


© Claud Biemans

Ecologie & verspreiding
Met verdwijnen van een taxon uit de Flora’s verdwijnt bij veel floristen niet alleen de aandacht voor het “verdwenen taxon” maar blijkbaar ook uit het collectief geheugen. Kortom er worden op deze manier taxa bijeen gevoegd en er ontstaan verkeerde verspreidingskaarten. Deze Paardenstaart staat op zonnige, zelden iets beschaduwde, droge, zandige en grindige bodems. Het is een soort van milieus die aan erosie en instabiliteit onderhevig zijn en ze staat dan ook in tamelijk droge, pioniervegetaties, op hellingen en plaatsen waar grind gewonnen wordt. De plant wordt gevonden langs de grote rivieren en in de duinen, daarnaast langs spoorwegtrajecten in Holland, Utrecht en Gelderland. Het taxon wordt aangetroffen op plaatsen waar de arealen van de beide stamouders elkaar overlappen. Ze is van Schaafstro te onderscheiden door haar steriliteit, de verminderde winterhardheid, de minder snel afvallende tanden en het feit dat de kiezelafzettingen op de ribben samenvloeien tot dwarsbandjes. Men raadplege ook de andere Paardenstaarten.
Familie: Equisetaceae
Groep: paardenstaarten (sporenplanten)
Zeldzaamheid: zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website