Zwaardrus

Juncus ensifolius


© Joop Verburg

Ecologie & verspreiding
Zwaardrus is een overblijvende plant met een voorkeur voor plekken die ’s winters meestal net onder water staan en ’s zomers oppervlakkig uitdrogen. Ze vestigt zich op niet, of schaars begroeide bodems, zoals op plekken waar grond is afgegraven. Zwaardrus is inheems in het westen van Noord Amerika en het noordoosten van Azië. Ze is in de handel en maakt deel uit van het vijverplanten assortiment. Verwildering is voor het eerst in 1974 vastgesteld langs een gegraven watergang in de omgeving van Sleen (Drenthe). Uit recente inventarisatiegegevens blijkt dat de soort hier nu binnen zeven aan elkaar grenzende kilometerhokken aanwezig is. Ook buiten Drenthe is Zwaardus inmiddels op tientallen groeiplaatsen aangetroffen. Van de inheemse russen onderscheidt ze zich door de sterk afgeplatte stengel, de afgeplatte (zwaardvormige) bladeren en de eindstandige bolvormige bloeiwijzen. Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat de soort inheemse soorten verdringt. 
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - juli

Hoogte - 0,20-0,60 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De stengels hebben bijna platte zijden.

Bladeren - Ook de zwaardvormige bladeren zijn sterk zijdelings afgeplat.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De hoofdjes bevatten veel bloemen. Ze zijn dicht, egelachtig, weinig talrijk en verenigd tot kluwens van 2 tot 7 hoofdjes. Deze zijn meestal bijna niet gesteeld en zitten meestal in 2 groepjes. De kluwens staan op afstand van elkaar aan de bloeiwijzetakken. De bloemdekbladen zijn ongeveer 3 mm lang. De bloemen hebben 3 tot 5 meeldraden.

Vruchten - Een doosvrucht. Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige plaatsen op vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, meestal licht bemeste grond.

Groeiplaats - Waterkanten, grasland en bermen van afwateringssloten.
Familie: Juncaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: vochtige, bemeste graslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website