Liggende ganzenvoet

Dysphania pumilio


© Peter Meininger

Ecologie & verspreiding
Liggende ganzenvoet behoort samen met Druifkruid en Welriekende ganzenvoet tot het (sub)genus Dysphania, de Beklierde ganzenvoeten. Wat namelijk direct opvalt bij deze soorten is de sterke geur. De kleine gelobde 'eikenblaadjes' doen soms denken aan Zeegroene ganzenvoet, maar het blad van laatstgenoemde soort heeft een zilvergrijze onderkant en geurt niet. Onderscheidend ten opzichte van Druifkruid is de vaak liggende habitus, de bloeiwijzen, (compacte ronde kluwens in de bladoksel), en vooral de aanwezigheid van gele klieren op de onderkant van het blad. Liggende ganzenvoet is van oorsprong afkomstig uit Australië en Nieuw-Zeeland, en is in Nederland een ingeburgerde neofiet. Het is een uitgesproken warmteminnende pionier van stikstofrijke bodem in verstoorde milieus. Ze komt voor in het stroomgebied van de grote rivieren, waar de soort voornamelijk op de zomers droogvallende zandstrandjes langs de Waal groeit. Tevens is de soort bekend van ruderale stenige plaatsen zoals parkeerplaatsen, spoorwegemplacementen en braakliggende terreintjes.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - oktober

Hoogte - 0,10-0,40 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De stengels liggen op de grond of zijn opstijgend.

Bladeren - De bladeren zijn onregelmatig bochtig gelobd, aan de onderkant groeien klierharen met grote, gele, zittende klieren. Ze ruiken sterk aromatisch.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen groeien in bijschermen met korte takken. De bloemkluwens zijn even lang als breed.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De bloemdekbladen worden later wit, de toppen zijn dan over de vrucht heen gebogen. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, warme plaatsen op droge, matig voedselrijke, open, verstoorde grond (zand en stenige plaatsen).

Groeiplaats - Waterkanten (overstoven vloedmerken van rivierstrandjes), haventerreinen, industrieterreinen, parkeerplaatsen, tussen straatstenen (kasseien) en op stenige grond.
Familie: Amaranthaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: storingsmilieus
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website