Riviertandzaad

Bidens radiata


© Patrick Lansing

Ecologie & verspreiding
Riviertandzaad is een relatieve nieuwkomer in de Nederlandse flora. De soort komt oorspronkelijk uit Centraal Europa en is via de Rijn ons land binnengekomen. Ze heeft geprofiteerd van de vele ingrepen in het rivierengebied en is nu plaatselijk algemeen langs uiterwaardplassen in het oostelijk rivierengebied. Langs de Maas is ze nog niet aangetroffen. De verwachting is dat ze zich in de toekomst nog verder uit zal breidden. Ze komt optimaal voor op slikkige oevers, onder andere samen met een aantal verwante Bidens-soorten. Ze onderscheidt zich van de andere Bidens-soorten door brede, niet knikkende bloemhoofdjes met 10-12 stralende omwindselbladeren, afgeplatte nootjes en (meestal) 3-5 delige bladeren. De deelblaadjes van goed ontwikkelde (vegetatieve) exemplaren, doen aan die van Cannabis herinneren. Net als andere Bidens-soorten is deze soort goed aan zijn vruchten te herkennen. Thuis sokken uitpluizen na het struinen in de uiterwaarden kan in de nazomer vruchten van diverse tandzaadsoorten opleveren.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - oktober

Hoogte - 0,10-0,90 m.

Geslachtsverdeling -

Wortels -

Stengels/takken - De rechtopstaande stengels zijn bleekgroen tot zwak roodachtig en hebben rechtopstaande zijtakken.

Bladeren - De bladeren zijn geelachtig groen. De tanden aan de bladrand zijn naar voren gebogen.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemhoofdjes zijn geel en groter dan die van Veerdelig tandzaad. In de vruchttijd zijn ze breder dan hoog en hebben meestal 10 tot 12, maar soms 9 tot 14 bladachtige buitenomwindselbladen (schutbladen).

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De nootjes zijn 3 tot 4 mm lang en hebben 2 naalden. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen (pionier) op vochtige tot natte, voedselrijke, met name stikstofrijke, zwak zure tot kalkhoudende, meestal zandige grond.

Groeiplaats - Waterkanten (doogvallende rivieroevers en greppels).
Familie: Asteraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: pionier op stikstofrijke, natte grond
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website