Hennegras x stijf struisriet

Calamagrostis x gracilescens


Ecologie & verspreiding
Hybridevorming binnen dit geslacht treedt veel op. De hybride tussen Stijf struisgras en Hennegras staat op plaatsen waar de arealen van beide oudersoorten elkaar overlappen. In Nederland is ze alleen van enige plekken uit Noordwest-Overijssel bekend. Omdat door terugkruising met de ouders bastaardzwermen gevormd worden is het op naam brengen vaak niet eenvoudig, ook zijn de gevormde bastaarden al of niet steriel. Bastaard hennegras is te vinden in ruig begroeide veenweiden- en laagveengebieden. Ze vormt door sterke vegetatieve uitbreiding vaak grote groepen. Het taxon valt op door haar formaat, de zwak behaarde bladeren en de afwijkende maten en verhoudingen van de bloemonderdelen. Bij de steriele vormen blijven de meeldraden binnen de bloemen, zijn de helmhokjes bleek en bevatten alleen lege en verschrompelde pollen.
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website