Basterdduizendknoop

Fallopia x bohemica


© Edwin Dijkhuis

Ecologie & verspreiding
Bastaardduizendknoop is de kruising tussen Japanse duizendknoop en Sachalinse duizendknoop. Deze hybride werd in 1983 voor het eerst beschreven in Tsjechië. Al gauw bleek dat Bastaardduizendknoop al geruime tijd in veel Europese landen aanwezig was, maar nooit als zodanig was herkend. Het is waarschijnlijk dat veel waarnemingen van Japanse duizendknoop in werkelijkheid Bastaardduizendknoop betreffen. De bastaard is waarschijnlijk veel algemener dan uit het kaartbeeld blijkt. In regio’s waar systematisch op deze hybride is gelet komt zij in ieder atlasblok voor. Mogelijk is ze zelfs algemener dan Japanse duizendknoop. Zij is in ieder geval veel forser en competitiever en komt op de meeste groeiplaatsen nog massaler voor. Bastaardduizendknoop verschilt van haar stamouders door de lengte van de haren op de nerven aan de onderzijde van het blad. Die zijn korter dan bij Sachalinse- en langer dan bij Japanse duizendknoop. De planten onderscheiden zich verder van Japanse duizendknoop door het blad, dat groter en geen duidelijk afgeknotte bladvoet heeft. Bastaardduizendknoop groeit op voedselrijke, niet beheerde plekken, meestal in de buurt van bebouwing. In tegenstelling tot Japanse duizendknoop komen er geregeld planten met tweeslachtige bloemen voor. In hoeverre Bastaardduizendknoop zich in Nederland ook door middel van zaden verspreid moet nog worden vastgesteld.
Familie: Polygonaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: humeuze ruigten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website