Pluimstaartje

Lamarckia aurea


© Adrie van Heerden

Ecologie & verspreiding
Pluimstaartje staat op zonnige en droge, voedselrijke en omgewerkte grond, niet alleen op zand maar ook op andere grondsoorten. Ze groeit op rotsachtige heuvels, op zandige, stenige en ruderale plaatsen en in het stedelijk gebied. De eenjarige plant komt oorspronkelijk uit Noord-Afrika, Zuid-Europa en Klein-Azië, wordt als sierplant verhandeld en gebruikt voor droogboeketten. Ze is verwilderd en ingeburgerd in vele delen van de wereld en kan zich daar invasief gedragen. De soort werd vroeger als graan- of woladventief op een enkele plaatsen in Nederland aangetroffen en is tegenwoordig alsnog beperkt tot het stedelijke milieu van Amsterdam. De polletjes vormende soort is goed herkenbaar aan haar goudgeel gekleurde, eenzijdig hangende pluim. De aartjes staan in groepen waarvan alleen het eindstandige aartje fertiel is, de andere aartjes van iedere groep bevatten slechts loze kafjes zonder bloemen. Een vergelijkbaar habitusbeeld vertonen ook de vertegenwoordigers van het geslacht Cynosurus waartoe Pluimstaartje vroeger dan ook gerekend werd.
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website