Gewoon aloëmos

Aloina aloides


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Aloina aloides is verreweg de meest voorkomende Aloina in ons land. Er worden twee variëteiten onderscheiden: var. aloides en var. ambigua. Vanwege de grote zeldzaamheid van var. aloides kunnen we in praktijk alle opgaven van Aloina aloides als var. ambigua beschouwen. Het onderscheiden van de variëteiten kan het veiligst worden gedaan op grond van de hoogte van het basale membraan van het peristoom. Bij var. aloides is dit 1 tot 2 cellen hoog, bij var. ambigua 3 tot 5 cellen. Daarnaast heeft var. aloides minder sterk gedraaide peristoomtanden, staan de tanden aan de basis in paren bijeen, en hebben de bladtoppen een spitsje van 2 tot 3 hyaliene cellen.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website