Aloina aloides var. aloides


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
De typevariëteit van Aloina aloides (Gewoon aloëmos) groeit net als de andere Aloëmossen op open, periodiek uitdrogende, kalkrijke klei en leem en op dunne laagjes klei of leem op rotsen en muren. De variëteit aloides, die in sommige flora's als soort wordt beschouwd, is in Nederland uiterst zeldzaam. Er zijn maar weinig opgaven van in de databank, en in een groot deel van de gevallen bleek het bij controle bovendien om var. ambigua te gaan. Waarom var. aloides in ons land zo weinig voorkomt, is niet duidelijk. In Groot-Brittanië is var. aloides juist algemener dan var. ambigua.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: klei en leem
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website