Beekmos

Leptodictyum riparium


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Leptodictyum riparium groeit langs allerlei zoete tot licht brakke wateren, zoals beken, sloten, grachten, meren en duinplassen, soms direct op de grond, vaker op stenen, hout of pollen van oeverplanten aan of in het water. De standplaatsen zijn meestal zwak tot sterk eutroof, maar de soort kan ook als pionier optreden in voedselarmer milieu, bijvoorbeeld in plagterreinen in het Pleistocene deel van het land. In luchtvochtige omgeving groeit Beekmos ook wel hoog boven de grond als epifyt op boomtakken met voedselrijke schors. Beekmos is een zeer algemeen slaapmos, en de toename van het aantal vondsten na 1980 is ongetwijfeld een inventarisatie-effect. In zeer voedselarme en in droge gebieden ontbreekt Beekmos wellicht; op andere plekken moet het gevonden kunnen worden. De meeste planten van Beekmos zijn goed te herkennen aan bladstand en -vorm, maar soms lijkt de soort veel op Drepanocladus aduncus of Amblystegium varium, waarvan het microscopisch goed te onderscheiden is.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Geen
Substraatvoorkeur: steen en schors
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website