Gewoon pluisdraadmos

Amblystegium serpens


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Amblystegium serpens is één van onze algemeenste bladmossen. Het komt in veel biotopen voor, zowel op min of meer natuurlijke standplaatsen als in sterk door de mens beinvloede omgeving. De standplaatsen zijn matig droog tot vochtig en matig tot sterk eutroof: muren, molmend hout, boomvoeten, stammen en takken van bomen met voedselrijke schors, humeuze grond. Enig zout wordt goed verdragen. Het kaartje laat vooral zien welke delen van het land nog onvoldoende onderzocht zijn. Door de kleine blaadjes (nauwelijks breder dan de stengels en takken) is dit één van de gemakkelijkst herkenbare pluisdraadmossen. Bovendien draagt het mos vaak kapsels, die in verhouding tot de mosplant erg groot lijken. In ogenschijnlijk van Gewoon pluisdraadmos verstoken atlasblokken kunnen de verspreidingsgegevens met weinig moeite nog aangevuld worden, zeker als er voedselrijke biotopen aanwezig zijn. De lacunes in voedselarme gebieden zonder nederzettingen, zoals delen van de Veluwe en Drenthe, zijn misschien lastiger op te vullen. Zou de soort hier echt ontbreken?
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeer algemene soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: schors, steen en bodem
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website