Generfd hunebedmos

Andreaea rothii


© Laurens Sparrius

Ecologie & verspreiding
Andreaea rothii is een soort van periodiek natte, zure rotsen en rotsblokken, meestal in regenrijke, koele gebieden. De verspreiding van het mos was beperkt tot grote granietkeien in Drenthe, en het kwam bijna alleen voor op hunebedden. In de 20ste eeuw is het aantal vindplaatsen snel afgenomen en in 1968 kwam het nog slechts voor op twee hunebedden. Bij gerichte inventarisaties van hunebedden daarna is het niet meer aangetroffen, en het geldt daarom als uitgestorven. Het is daarmee de gevoeligste soort van de voor hunebedden karakteristieke soorten gebleken, mogelijk omdat de vochthuishouding op hunebedden door overhangende bomen sterk is gewijzigd. Ook in het Noord-Duitse laagland is Generfd hunebedmos uiterst zeldzaam geworden. De dichtstbijzijnde nog vitale populaties bevinden zich in de Ardennen.
Familie: Andreaeaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op zure steen
Substraatvoorkeur: steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website