Klein touwtjesmos

Anomodon attenuatus


© Norbert Stapper

Ecologie & verspreiding
Anomodon attenuatus is sinds 1980 slechts gevonden op enkele plaatsen in het rivierengebied en op twee plaatsen in Zuid-Limburg. De recente waarnemingen in Zuid-Limburg (1997) werden gedaan op de voet en de wortels van een oude Es in een hellingbos en tegen een licht beschaduwde, vrijwel verticale en tamelijk droge krijtrots. De eerdere vondsten in Zuid-Limburg dateren alle uit de 19de eeuw. In de Brummener Waarden langs de IJssel is het mos plaatselijk talrijk op de beslibde stamvoeten van tamelijk zware Schietwilgen en ook langs de Maas in Noord-Limburg groeide het aan de voet van een Schietwilg. In de Biesbosch is A. attenuatus voor het eerst gevonden in 1989 aan de oever van de Amer, waar het in grote plakkaten groeide op de stammen van Wilg, Es en Populier. Daarna is het op nog drie andere plaatsen in de omgeving aangetroffen. Ook recent is Anomodon attenuatus nog in de Biesbosch gevonden. Klein touwtjesmos produceert zelden kapsels. Waarschijnlijk worden stengelfragmenten bij hoge waterstanden meegevoerd, waarna het mos zich verder stroomafwaarts vestigt. Begeleidende soorten zijn onder meer Amblystegium serpens, Anomodon viticulosus, Homalia trichomanoides, Leskea polycarpa, Thamnobryum alopecurum en Zygodon viridissimus.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: steen en schors
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website