Dun touwtjesmos

Anomodon longifolius


© Norbert Stapper

Ecologie & verspreiding
Anomodon longifolius is eenmaal gevonden. In de flora van Touw & Rubers is de vondst niet opgenomen, omdat er ten tijde van de revisie geen herbariummateriaal beschikbaar was. Er blijkt echter wel materiaal te zijn verzameld, dat later tevoorschijn is gekomen. De waarneming is gedaan in het Fazantenbos bij Middachten aan de zuidoostelijke Veluwezoom, tijdens een mossenweekend van de landelijke werkgroep in het najaar van 1953. Het mos is daar gevonden op een essenstoel in een vochtig gedeelte van het bos. Het groeide tussen A. viticulosus en in gezelschap van o.a. Plagiomnium cuspidatum, Homalia trichomanoides en Porella platyphylla. Hoewel er later naar deze plaats nog menige excursie is geweest, is A. longifolius hier niet meer aangetroffen. Anomodon longifolius is een kalkminnende soort die van schaduw houdt en in het buitenland vooral voorkomt op basenrijke boomschors en op rotsen. Nederland bevindt zich aan de rand van het verspreidingsgebied.
Groep: Bladmossen
Status: Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: steen en schors
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website