Groot touwtjesmos

Anomodon viticulosus


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Anomodon viticulosus groeit onder meer in uiterwaardbossen op de voeten van Wilg, Es en Populier, maar is ook regelmatig aangetroffen in wilgengrienden en hakhoutbossen. Het is een sierlijk mos, dat helaas sterk is achteruitgegaan. Tot 1980 kwam Anomodon viticulosus bijvoorbeeld nog voor langs de binnenduinrand, maar het is daar nadien vrijwel niet meer gevonden. Het voorkomen is nu vrijwel beperkt tot Zuid-Limburg en de omgeving van de grote rivieren, steeds op basenrijke standplaatsen. In Zeeuws-Vlaanderen werd het mos aangetroffen in essenhakhout (2006). Opmerkelijk is dat de soort in de Biesbosch veel zeldzamer is dan A. attenuatus, terwijl het in de rest van Nederland juist andersom is. Verder groeit A. viticulosus op kalkrijke muren (onder meer op enkele bunkers bij Hoek van Holland), en in Zuid-Limburg op mergel en op boomvoeten in bijvoorbeeld holle wegen. Het groeit vaak op min of meer verticale plaatsen en kan soms heel royaal in grote matten voorkomen. In de 19de eeuw waren sporenkapsels tamelijk algemeen, maar sinds 1900 vindt men ze nog maar sporadisch.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: steen en schors
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website