Spits dubbeltandmos

Didymodon acutus


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Ecologie
Didymodon acutus is een soort van zonnige droge kalkgrond op kantjes, in kalkgraslanden en kalkgroeven. Als begeleidende soorten treden op Barbula convoluta, D. luridus, Pleurochaete squarrosa, Microbryum en Weissia soorten. De Nederlandse standplaatsen betreffen krijtrotsen, Mesobrometum op krijtrotsen en een kalksteenblok in een bosrand.

Verspreiding
Deze warmte- en kalkminnende soort is beperkt tot Zuid-Limburg. Er zijn oude vondsten uit 1858, 1931, 1949 en 1974. In 1858 werd de soort verzameld door L. Buse bij Maastricht als bijmengsel bij het licheen Toninia sedifolia. In 1931 volgde een vondst van P. Jansen en H. Wachter bij Bemelen en in 1974 verzamelden S.R. Gradstein en F. Sollman de soort bij 2 steengroeven ten noorden van Cadier en Keer . Sinds 1980 is D. acutus op twee plekken gevonden: door J. Schaminée op de Bemelerberg (1982) en door P. Spreuwenberg op het Welterveld bij Heerlen (2002).
In België is de soort zeldzaam in het Ardens, Brabants, Maas- en Vlaams duindistrict en zeer zeldzaam in het Vlaams district. In Duitsland komt D. acutus vrij veel voor in het midden- en zuid-Duitse heuvelland. In Engeland is de soort zeldzaam in de zuidelijke helft van het land. De standplaatsen in kalkgraslanden zijn overal bedreigd door bemesting of dichtgroeien als gevolg van successie.

Summary
Didymodon acutus is a very rare southern species on limestone.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Droog schraalland
Substraatvoorkeur: gruis en steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website