Gewoon smaragdsteeltje

Barbula convoluta


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Barbula convoluta prefereert open en basenrijke standplaatsen zonder beschaduwing. De heldergroene sterretjes zijn op vrijwel iedere parkeerplaats te vinden. De tongvormige blaadjes zonder stekelpuntje maken, zeker bij vochtig weer, herkenning eenvoudig. Het ontbreken van een stekelpuntje vormt een betrouwbaar verschil met B. unguiculata. Het systematisch zoeken op plaatsen waar iets geroerde grond aanwezig is, vooral als er steenslag door zit, zal vrijwel altijd tot resultaat leiden. Deze cultuurvolger gedijt slecht op arme bosgrond, en dat verklaart het geringere voorkomen op de Veluwe.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeer algemene soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: op allerlei bodems
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website