Kleidubbeltandmos

Didymodon fallax


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Didymodon fallax groeit vooral op vochtige basenrijke klei en leembodems. Daarom zien we de soort vooral in het rivierengebied op klei, in Zuid-Limburg op verweerd krijt en in Brabant op leemgronden. Ook op de Friese en Groningse klei en in Zeeuws-Vlaanderen vinden we dit mos veel. Tenslotte vallen vondsten in de duinen op: hier groeit de soort op verdichte grond langs paadjes. In ontgrondingen in de uiterwaarden kan Didymodon fallax soortenarme massavegetaties vormen die rijkelijk kapselen. Het aantal atlasblokken met deze soort is de laatste decennia bijna verdubbeld. Dit heeft te maken met de toegenomen inventarisaties (zeker ook op onaantrekkelijke plaatsen!) en niet met vooruitgang in voorkomen. D. fallax is, zeker als ook de standplaats in ogenschouw genomen wordt, niet met andere soorten te verwarren. D. vinealis lijkt er wel op, maar groeit op heel andere plekken.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website