Spits smaragdsteeltje

Pseudocrossidium hornschuchianum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Pseudocrossidium hornschuchianum is vaak te vinden in weg- en padranden, op het trottoir tussen stoeptegels en op ruderale terreinen met steenslag. De soort wordt relatief veel in stedelijk milieu en in de duinen gevonden. Door goed zoeken is het ongetwijfeld op nog veel meer locaties, zoals in nieuwbouwwijken en recreatiegebieden, te vinden. Wat dat betreft gaat de oude naam van deze soort, Vergeten smaragdsteeltje, nog steeds wel enigszins op! Als warmteminnaar profiteert Pseudocrossidium hornschuchianum mogelijk van de klimaatveranderingen. De uit het kaartje af te leiden vooruitgang is waarschijnlijk ook wel realistisch. Pseudocrossidium hornschuchianum vormt geelgroene matten of staat met enkele exemplaren tussen andere mossoorten, zoals tussen matten van Barbula convoluta. De plantjes zijn met een goede loep in het veld al goed te herkennen aan de over de gehele bladlengte teruggerolde bladranden en alsmede aan de als een stevige stekelpunt uittredende bladnerf.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: grof zand en gruis
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website