Kleismaragdsteeltje

Barbula unguiculata


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Barbula unguiculata groeit evenals B. convoluta op basenrijke plaatsen, vooral in kleigebieden, en kan prima tegen zout. Op de zandgronden is dit mos veel minder talrijk. Daar groeit het langs weg- en padranden met steenslag en slib en vooral op verweerde steen, baksteen of beton. B. unguiculata lijkt in veel opzichten op B. convoluta. De soorten groeien regelmatig in elkaars nabijheid, en beide soorten zou je cultuurvolgers kunnen noemen. Net als bij B. convoluta is er een geweldige toename van het aantal vondsten, wat grotendeels te danken is aan meer systematisch inventarisatiewerk op plaatsen die door de mens zijn beinvloed. Buiten de zandgronden zijn ongetwijfeld maar weinig atlasblokken waar Kleismaragdsteeltje niet te vinden zal zijn. B. unguiculata is forser en heeft meer olijfgroene tinten dan B. convoluta. Aan de hand van dit kenmerk kan B. unguiculata gericht worden gezocht. Zoeken op bijvoorbeeld plaatsen waar al een tijdlang stenen los liggen op braak terrein, kan het aantal stippen op de kaart nog aanmerkelijk doen toenemen.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeer algemene soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website