Muurdubbeltandmos

Didymodon vinealis


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Didymodon vinealis groeit op allerlei kalkhoudende substraten zoals kalkrijk duinzand, muren en met puin verharde paden. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is slechts een beperkt deel van de vondsten van muren afkomstig. Didymodon vinealis heeft haar hoofdverspreiding in de duinen, het rivierengebied en in Zuid-Limburg. Daarbuiten komt de soort verspreid door het hele land voor. Een deel van de opgaven uit het rivierengebied betreft mogelijk verwarring met de pas recent in ons land herkende D. nicholsonii. Het aantal atlasblokken is meer dan verdrievoudigd door de sterk toegenomen inventarisatie-activiteiten. Verwarring is mogelijk met D. nicholsonii en de andere smalbladige dubbeltandmossen (D. rigidulus, D. fallax en D. acutus). Goed opletten dus!
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Geen
Substraatvoorkeur: gruis en steen
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website