Kalkdikkopmos

Brachythecium glareosum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Brachythecium glareosum groeit op verweerde kalkrotsen of kalkrijke bodem, vooral op beschutte plaatsen als bosranden, maar ook in kalkgraslanden. Het mos komt van oudsher vooral voor in Zuid-Limburg. Daarnaast is het bekend van de Winterswijkse steengroeven en van kalkrijke plaatsen in het rivierengebied, zoals dijken en rivierduintjes. In het verleden is het ook in afgravingen (onder meer in leemkuilen) gevonden, maar mogelijk is het daar inmiddels verdwenen. Er lijkt sprake van achteruitgang van de soort. Gericht zoeken, vooral op kalkrijke open plekken in uiterwaarden, levert mogelijk nieuwe vondsten op.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
Controle: microscopische determinatie
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website