Penseeldikkopmos

Brachythecium populeum


© Henk Greven

Ecologie & verspreiding
Brachythecium populeum groeit bij voorkeur op beschutte, basenhoudende rotsen, muren, daken en oeverbeschoeiingen en op stammen van bomen met rijke schors, zoals Es en Wilg. Het mos kwam vroeger vooral voor in Zuid-Limburg, in het rivierengebied en aan de binnenrand van de kalkrijke duinen. Tegenwoordig wordt het steeds vaker gevonden in poldergebieden en in beekdalen op de Pleistocene zandgronden. De soort breidt zich hoogstwaarschijnlijk uit, evenals andere dikkopmossen. Toch ontbreken vondsten in de poldergebieden in het westen van het land. Onderzoek in de hier aangeplante boscomplexen lijkt raadzaam om het verspreidingsbeeld te completeren.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: steen en schors
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website