Gekromd dikkopmos

Brachythecium reflexum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Brachythecium reflexum groeit op meestal iets verrijkte, neutrale schors in essenhakhout en wilgengrienden, maar ook wel in andere bossen of bosjes en een enkele maal op vrijstaande bomen. De soort werd pas in 1972 ontdekt, maar de eerste vondst dateert blijkens herbariummateriaal al uit 1962. Het mos komt vooral voor in het rivierengebied, maar is ook bekend uit beekdalen in het Pleistoceen, de laagveengebieden en de IJsselmeerpolders. In sommige grienden in het westelijk rivierengebied is het inmiddels algemeen. Zeer opvallend is het ontbreken van waarnemingen in het westelijk kustgebied. Gericht zoeken in bos- en hakhoutgebieden in dit gebied moet duidelijk maken of hier sprake is van een areaalgrens.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: schors
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website